Wybierz sklep
Zmień sklep
Najbliższa niedziela 2021-09-19 sklep nieczynny
Regulamin

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Platforma internetowa www.sezonwpelni.leclerc.pl (zwana dalej: „Platformą”) jest usługą rezerwacyjną opartą na asortymencie hipermarketów E.Leclerc, których właścicielami są niezależne spółki mieszczące się w różnych lokalizacjach na terenie Polski, wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu (http://www.sezonwpelni.leclerc.pl/mapa-sklepow), zwane dalej Sklepami.
2. Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Galec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 5222586670.
3. Usługobiorcą [zwanym dalej Klientem] jest każdy podmiot, który korzysta z Platformy internetowej w celu dokonywania rezerwacji towarów w Sklepach w celu ich późniejszego zakupu i odbioru.
4. Usługą jest udostępnienie Klientowi możliwości rezerwacji produktów za pośrednictwem Platformy internetowej w Sklepach oraz umożliwienie kontaktu z wybranym Sklepem w celu rezerwacji i odbioru towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
5. Realizacja rezerwacji za pośrednictwem Platformy odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie rezerwacji za pośrednictwem Platformy oznacza akceptację zasad rezerwacji towarów wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
6. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem internetowym: http://www.sezonwpelni.leclerc.pl/regulamin , w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i trwałe pobrania na urządzenie w formacie pliku *pdf.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
8. Regulamin określa:
a. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Platformy internetowej;
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym (I) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i (II) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d. Tryb postępowania reklamacyjnego;
e. politykę prywatności danych osobowych;
9. Z oferty rezerwacyjnej Platformy internetowej www.sezonwpelni.leclerc.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.


§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG PLATFORMY.

1. Urządzenie z dostępem do Internetu z aktualną wersją przeglądarki internetowej.
2. Aktywny adres poczty elektronicznej (email).


§ 3 PLIKI COOKIES

1. Platforma używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www. i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. poprawnej konfiguracji Platformy;
b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie Platformy;
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a. w przeglądarce Chrome,
b. w przeglądarce Firefox,
c. w przeglądarce Internet Explorer,
d. w przeglądarce Opera,
e. w przeglądarce Safari,
f. w przegladarce Edge,
5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenia plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Platformy.
6. Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

1. Za pośrednictwem Platformy Klient może wybrać jeden ze sklepów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w którym chce zarezerwować produkt/y, które następnie może zakupić w wybranej lokalizacji w przeciągu 72 godzin. Transakcja zakupu następuje przy odbiorze zarezerwowanych produktów; płatność może zostać zrealizowana na jeden z następujących sposobów:
a. kartą kredytową,
b. kartą płatniczą,
c. gotówką.
2. Platforma i Sklepy nie oferują płatności online.
3. Platforma stanowi usługę i nie dochodzi na niej do zawarcia umowy kupna, a jedynie do zarezerwowania produktu. Usługodawca świadczy Usługę bezpłatnie.
4. Po założeniu na Platformie indywidualnego konta Klient otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym. Klient może dokonać rezerwacji również bez zakładania konta.
5. Rezerwacje składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast zakup i odbiór zarezerwowanego towaru odbywa się po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności drogą mailową przez Sklep. Po potwierdzeniu Klient dokonuje transakcji zakupu w wybranej placówce i odbiera towar w przeciągu 72 godzin od potwierdzenia.
6. Rezerwacje można realizować od poniedziałku do soboty w godzinach od 09.00 do 20.00 wyłączając dni niehandlowe.
7. Nie obsługujemy złożonych rezerwacji, kiedy Sklepy są zamknięte, w następujące dni:
a. Nowy Rok,
b. Święto Trzech Króli;
c. Wielkanoc;
d. Poniedziałek wielkanocny;
e. Święto Pracy;
f. Święto Narodowe Trzeciego Maja;
g. Zielone Świątki;
h. Boże Ciało;
i. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
j. Wszystkich Świętych;
k. Narodowe Święto Niepodległości;
l. Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt);
m. Boże Narodzenie (drugi dzień świąt);
n. Niedziele niehandlowe.
8. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepów.
9. Po złożeniu rezerwacji Klient w przeciągu 24 godzin w dni handlowe otrzyma potwierdzenie dostępności produktu w wybranym przez siebie Sklepie.
10. Obszar działania Platformy to wszystkie lokalizacje wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w których po wpisaniu kodu pocztowego można zarezerwować produkt.
11. Klient kompletuje rezerwację wybierając z oferty znajdującej się na Platformie produkty oferowane do sprzedaży przez sklepy.
12. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka” obok zdjęcia artykułu. Wybór opcji „Dodaj do koszyka” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Rezerwuje towar- odbiór osobisty, zapłata przy odbiorze”.
13. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14 poniżej, tj. pod warunkiem dostępności towaru w wybranym Sklepie, złożenie rezerwacji w sposób opisany w niniejszym punkcie oznacza gwarancję zakupu zarezerwowanych towarów po cenach aktualnych z chwili kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka”. Złożenie rezerwacji jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta, iż zapoznał się z istotnymi informacjami zaprezentowanymi w witrynie Platformy.
14. Po złożeniu rezerwacji klient otrzyma maila z informacją o dostępności produktu oraz linkiem potwierdzającym jego zamówienie.
15. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swoich danych osobowych na zasadach określonych w §6 niniejszego Regulaminu.
16. Klientów korzystających z usług Platformy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
17. Zasady odbioru osobistego: Klient odbiera zarezerwowane produkty z wyznaczonego do tego miejsca we wskazanym sklepie. Po złożeniu rezerwacji Klient otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail informację, skąd może odebrać produkt; równocześnie Klient otrzymuje numer rezerwacji oraz łączną kwotę do zapłaty. Do odbioru zarezerwowanych produktów potrzebny jest numer rezerwacji oraz nazwisko Klienta.
18. W związku z tym, iż Platforma jest usługą opartą na asortymencie hipermarketów E.Leclerc, pracownik wybranego przez Klienta Sklepu przed przyjęciem rezerwacji do realizacji poinformuje Klienta o ewentualnym braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z uwagi na brak danego produktu czy zamówionej ilości. W takim wypadku, Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, zamiana zarezerwowanego artykułu na jego odpowiednik, lub anulowanie całości zamówienia).
19. Zgoda Klienta na częściową realizację zamówienia, stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez pracownika sklepu.
20. Fakt złożenia przez Klienta rezerwacji oraz przyjęcie rezerwacji do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.
21. Klient ma prawo anulować rezerwację ( poprzez e-mail lub telefonicznie, korzystając z danych teleadresowych sklepu, w którym dokonał rezerwacji).
22. Sklep pakuje towary do toreb jednorazowych wyłącznie na życzenie Klienta przesłane w wiadomości e-mail w odpowiedzi na potwierdzenie rezerwacji lub zgłoszone pracownikowi sklepu przy odbiorze produktów. W takim przypadku do ceny zarezerwowanych produktów zostanie doliczona opłata w wysokości 39 groszy pomnożona o ilość toreb jednorazowych dodanych do zamówienia. Opłacie nie podlegają tzw. „zrywki” – torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, służące do pakowania żywności luzem np. mięso, owoce, warzywa, pieczywo, ryby, nieposiadającej swoich opakowań.
23. W związku z powyższym do każdego zamówienia zostanie doliczona opłata w wysokości 39 gr. pomnożona o ilość reklamówek, które zostaną dodane do zamówienia.
24. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych rezerwacją oraz zamówionych toreb jednorazowych. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT.
25. Do zrealizowanych zakupów zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT – Punkt odbioru wystawi fakturę.
26. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, klient otrzyma maila zwrotnego o braku dostępności zarezerwowanego produktu w wybranej przez niego lokalizacji.
27. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą złożenia rezerwacji za pośrednictwem Platformy.
28. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą anulowania rezerwacji. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.
29. Klient ma prawo anulować rezerwacje w każdym czasie, do momentu zakupu zarezerwowanych towarów.
30. W razie niezgodności przygotowanego koszyka z rezerwacją klient powinien odmówić odbioru i zapłaty za towar.
31. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cenami sprzedaży obowiązującymi w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.


§ 5 REKLAMACJE.

1. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów Klient składa w sklepie, w którym dokonał zakupu. Reklamację rozpatruje sprzedawca.
2. Reklamacje dotyczące korzystania z usługi Platformy internetowej Klient może składać elektronicznie na adres e-mail: sezonwpelni@e-leclerc.pl w terminie 14 dni od dnia złożenia rezerwacji, rejestracji konta lub innej czynności z wykorzystaniem Platformy.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego reklamację, numer telefonu, adres korespondencyjny lub e-mail oraz krótki opis roszczenia. Formularz reklamacji dostępny jest http://www.sezonwpelni.leclerc.pl/reklamacje.
4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana pisemnie lub w formie dokumentowej, środkiem komunikacji, za pomocą którego reklamacja została wniesiona .


§ 6 DANE OSOBOWE.

1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Platformy jest spółka Galec Sp. z o.o.
2. Współadministratorami danych osobowych są poszczególne spółki E.Leclerc, wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania rezerwacji na Platformie, jak również korzystania z innych funkcjonalności Platformy, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, jak również dobrowolnie wyrażona zgoda osoby rejestrującej się na Platformie.
5. Dane osobowe, przetwarzamy na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych związane jest z rejestracją w Platformie, dokonaniem rezerwacji, odbiorem zamówionych artykułów.
6. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych:
a. dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
b. dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu;
c. w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać adres IP lub inny identyfikator. Powyższe informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii;
d. w przypadku rejestracji - login ;
e. w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – adres e-mail.
7. Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do realizowania rezerwacji produktów i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych (np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji), zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, wysyłania materiałów handlowych/reklamowych - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody.
8. Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazane dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, podwykonawcom naszych usług, Przekazane dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.
9. Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 3 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.
10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba fizyczna, która przekazała swoje dane osobowe ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do:
a. uzyskania wyczerpującej informacji na temat danych osobowych, które przetwarza administrator danych i współadministratorzy danych;
b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania przekazanych danych;
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe;
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania;
f. usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
g. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;
h. W każdej chwili można również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza prawa dot. prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
11. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.
12. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na przekazane dane osobowe.
13. W przypadku skorzystania z funkcjonalności wtyczek do portali społecznościowych – administratorem danych staje się Facebook (informacje dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Facebook dostępne są na stronach facebook.com pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation)
14. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i spełnienia warunków zamówienia.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Platformy internetowej lub poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Platformy internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku niemożnością użytkowania przez Klienta z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, za pośrednictwem którego Klient łączy się z Platformą lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie, z tym, że zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Klientów wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na stronie http:// www.sezonwpelni.leclerc.pl/regulamin.
6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Regulaminie.
7. Korzystanie przez Klienta z Platformy po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
8. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
9. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.
10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.
11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo ustalony według siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2020 r.

Kategorie

Logowanie

Ulubione

Koszyk